سلام.

بازی وبلاگی داریم گویا :)

ممنون از شروع کننده: طلوع من

اولین کابوسی که دیدم خنده دارم هست :) 

مانکنای تو فروشگاه هارو دیدین که پیشونی نداشتن بعضیاشون؟ خواهرم چون لاغر بود بعضیا حالا از رو شوخی و اینا میگفتن مانکن

خواب دیده بودم پیشونیشو رفته برداشتن مثل اون مانکنا شده،تو خواب هی میرفتم پیش بقیه که بگم یه کاری برا خواهرم بکنید می گفتن چه خوشگل شدی؟😍 و من چقد نصفه شب زار زدمیه کابوسی هم ک از بچگی باهامه(سالی یه بار مثلا) اینه که تو ی جشنی،مراسمی یهو زمین شیب دار میشه ما نمیتونیم راه بریم اصن همش سر میخوریم.


بچگیام پتو داشتم شکل خرس داشت وقتی می خوابیدم زنده میشد دنبالم

 می کرد و من همش می دوییدم.


خیلی کم کابوس می بینم شکر خدا💙